INTELINE

Persoonsgegevens

Onze verwerking van persoonsgegevens heeft tot doel om de vragen die via onze website worden gesteld te beantwoorden en voor het beheer van zakelijke relaties met onze klanten en prospects. Deze verwerking is noodzakelijk voor het beheer van deze vragen. De verwerking is gebaseerd op artikel 6, paragraaf 1, punt b), van de algemene verordening gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 – AVG).

Persoonsgegevens duidt op gegevens die u identificeren als fysieke persoon. Wij kunnen ertoe gebracht worden de volgende typen persoonsgegevens te verwerken:
➥ Gegevens die de volgende informatie over u bevatten: achternaam, voornaam, telefoonnummers, postadres en e-mailadres.

De verantwoordelijke voor verwerking is de uitgever van de website, waarvan de identiteit en gegevens hieronder worden vermeld:

INTELINE
2 Bis Rue Blaise PASCAL
Z. A. de Pissaloup
78190 Trappes
Frankrijk
Telefoon: +33 1 30 68 61 05
Fax: +33 1 30 68 14 47

De gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming zijn: .

De ontvangers van de gegevens zijn de verantwoordelijke voor gegevensverwerking en zijn medewerkers die zich bezighouden met het beantwoorden van vragen en verzoeken.

De verantwoordelijke voor verwerking heeft niet de intentie gegevens met een persoonlijk karakter over te dragen naar een internationale organisatie.Hij kan er echter toe gebracht worden ze te delen met een commercieel vertegenwoordiger in een derde land die verantwoordelijk is voor het antwoorden op vragen en verzoeken van klanten of prospects van uw geografische regio voor rekening van onze onderneming.

Gegevens worden bewaard gedurende 15 jaar, te rekenen vanaf het moment van verzamelen.

De persoon waarvan de gegevens zijn verzameld heeft het recht:

  • aan de verantwoordelijke voor verwerking toegang te vragen tot persoonsgegevens die betrekking hebben op de betreffende persoon, om ze te laten corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken,
  • bezwaar te maken tegen verwerking,
  • op overdraagbaarheid van zijn gegevens,
  • een klacht in te dienen bij een toezichthouder.

Er zal geen profilering plaatsvinden en meer algemeen zal er geen enkele geautomatiseerde beslissing genomen worden op basis van de verzamelde gegevens.