INTELINE

Copyright

De teksten, documenten, afbeeldingen in de vorm van pictogrammen en foto’s op deze site en alle andere grafische elementen die op deze site kunnen worden getoond zijn het eigendom van Inteline.De gehele site valt onder Franse en internationale wetgeving inzake de auteursrechten en het intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van de afbeeldingen in de vorm van pictogrammen en foto’s.

Behoudens tegengestelde vermelding, wordt ieder persoon hierbij toegestaan een gedeelte van of een volledig bestand of een bijzonder document te raadplegen, te kopiëren, af te drukken en te distribueren op onderstaande voorwaarden:

1. Het document kan uitsluitend worden gebruikt voor informatieve en niet commerciële doeleinden.
2. Iedere kopie van een gedeelte van een document of een volledig document moet deze copyright-bekendmaking bevatten.

U heeft dus in geen geval het recht deze elementen te gebruiken voor commerciële doeleinden. U kunt deze elementen op geen enkele wijze transformeren. U kunt ze evenmin in enigerlei publicatie exploiteren, ongeacht de aard hiervan (elektronisch, geautomatiseerd, gedrukt of geprojecteerd). Indien u één van onze informatiebronnen of illustraties wilt gebruiken, dient u hiervoor noodzakelijkerwijze contact met ons op te nemen, schriftelijk of per mail: webmaster@inteline.fr.

De toestemming deze documenten te gebruiken is uitsluitend mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de verantwoordelijke personen van Inteline, die u hieromtrent schriftelijk per kerende post of per mail informeren. Aarzel niet contact met ons op te nemen voor aanvullende inlichtingen.

Lameco en Inteline zijn geregistreerde merken.